Minuta deciziei nr. 18 din 04 iunie 2015

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr.18                                                    Dosar nr.1098/1/2015

Şedinţa din 04 iunie 2015

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Galați – Secţia penală şi pentru cauze cu Minori în dosarul nr.93/44/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „în cazul persoanelor judecate şi condamnate definitiv în Italia, care au fost transferate în  România în  vederea continuării executării pedepsei şi care beneficiază de Ordonanţa de eliberare anticipată, durata eliberării anticipate se deduce din pedeapsa aplicată, se ia în considerare ca perioadă executată în calculul fracţiei minime obligatorii pentru liberare condiţionată potrivit legii române sau se va avea în vedere că data liberării condiţionate, potrivit legii române să nu depăşească data eliberării anticipate stabilite potrivit legii italiene”.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit dispoziţiilor art. 477 alin. 3 Cod procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04 iunie 2015.