Minuta deciziei nr. 19 din 04 iunie 2015

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

   COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN
MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr.19                                               Dosar nr. 1151/1/2015

   Şedinţa din  4 iunie 2015

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

   Admite sesizarea formulată de  Curtea  Militară de Apel, în dosarul nr. 34/753/2013 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „dacă fapta medicului, care are calitatea de funcţionar public, de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în condiţiile art.34 alin.2 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin.1 teza I din C.pen.”.
Stabileşte că fapta medicului din sistemul public de sănătate, care are calitatea de funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art.175 alin.1 lit. b teza a-ll-a din Codul penal, de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în sensul art.34 alin.2 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, nu constituie o exercitare a unui drept recunoscut de lege care să atragă incidenţa dispoziţiilor art.21 alin.1 teza I-a din Codul penal.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.(3) Cod procedură penală.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04 iunie 2015.