Minuta deciziei nr. 20 din 04 iunie 2015

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Şedinţa din data de 04 iunie 2015

Minuta deciziei nr. 20                                             Dosar nr. 1235/1/2015

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite sesizarea formulată de  Curtea de Apel Timişoara, Secţia Penală prin încheierea din 11 martie 2015  pronunţată în dosarul nr.195/252/2014, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv : „interpretarea dispoziţiilor art.327 alin.2 Cod penal în sensul de a lămuri în ce măsură art.327 alin.2 Cod penal împrumută toate condiţiile elementului material de la art.327 alin.1 Cod penal, inclusiv condiţia ca prezentarea să fie efectuată – prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat –  sau art.327 alin.2 Cod penal împrumută de la art.327 alin.1 Cod penal condiţiile elementului material, mai puţin condiţia vizând modalitatea în care se face prezentarea, astfel încât condiţia ca acţiunea de prezentare să fie efectuată – prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat – , este înlocuită în art.327 alin.2 Cod penal cu condiţia ca acţiunea de prezentare să fie efectuată prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane”.
În interpretarea art.327 alin.2 din Codul penal, stabileşte că cerinţa esenţială a elementului material al infracţiunii de fals privind identitatea reglementată în varianta tip, vizând folosirea frauduloasă a unui  act ce serveşte la identificare, legitimare ori Ia dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, este obligatorie şi în ipoteza în care acţiunea de prezentare s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.3 din Codul de procedură penală.
Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 04 iunie 2015.