Minuta deciziei nr. 21 din 04 iunie 2015

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

            Minuta deciziei nr.21                                                               Dosar nr.1255/1/2015
Şedinţa din 4 iunie 2015

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Timișoara, Secţia Penală în dosarul nr.20257/55/2014 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept, respectiv:
„Dacă în privința infracțiunii prevăzută de art.2 alin.(1) pct.1 din Legea nr.61/1991 operează dezincriminarea în cazul în care locul unde s-a săvârșit fapta sub imperiul legii vechi nu se regăsește printre cele patru categorii enumerate în mod expres de art.372 alin.(1) și (2) din Codul penal;
Dacă trebuie îndeplinite cumulativ condițiile de loc special amenajat pentru distracție și agrement special autorizat pentru distracție ori agrement atât în cazul reglementat de dispozițiile art.372 alin.(1) teza a III-a din Codul penal, cât și în cazul reglementat de art.372 alin. (2) teza a III-a din Codul penal;
Dacă în cazul în care se stabilește că ipoteza reglementată de art.372 alin.(2) teza a-III-a din Codul penal nu presupune îndeplinirea condițiilor de loc “special amenajat și autorizat pentru distracție ori agrement”, dacă infracțiunea prevăzută de art.2 alin.(1) pct.1 din Legea nr.61/1991 își poate găsi corespondent în infracțiunea prevăzută de art.372 alin.(2) din Codul penal, când în hotărârea de condamnare s-a reținut folosirea obiectelor menționate de textul legal”.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.3 din Codul de procedură penală.
Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 4 iunie 2015.