Decizia nr. 15 din 8 iunie 2015 cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 14 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor şi a prevederilor art. 29 alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, precum şi a dispoziţiilor art. 120 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi art. 97 alin. (3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014