Decizia nr. 17 din 08 iunie 2015 cu privire la interpretarea sintagmei “societăţi financiar-bancare” din cuprinsul art. 8 din O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare