Minuta deciziei nr. 19 din 22 iunie 2015

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei  nr.19                                            Dosar nr.  1175/1/2015

Şedinţa din 22 iunie 2015

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VII a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 35159/3/2013, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la următoarea problemă de drept:

„Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 60 alin.1. lit. g Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la dispoziţiile art. 220 alin. 2 Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă:

– art. 60 alin.1 lit. g din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare reglementează o interdicţie generală de concediere a persoanelor cu funcţii eligibile într-un organism sindical, singurele excepţii fiind cele prevăzute de textul de lege, respectiv concedierea pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârşite de către acel salariat sau dacă art. 220 alin. 2 din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare limitează interdicţia concedierii doar pentru situaţiile în care aceasta ar fi determinată de motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor l-au primit de la salariaţii unităţii;

– protecţia oferită de art. 60 alin.1 lit. g şi art. 220 alin. 2 din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, angajaţilor cu funcţii eligibile într-un organism sindical acoperă şi ipoteza concedierilor pentru motive care nu ţin de persoana salariaţilor, determinate de desfiinţarea postului, în condiţiile în care ambele texte, cu sferă diferită de aplicare, reglementează o interdicţie de concediere în favoarea aceloraşi persoane”.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 22.06.2015.