Minuta deciziei nr. 25 din 29 iunie 2015

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr.25                       Dosar nr.1228/1/2015

Şedinţa de la 29 iunie 2015

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 26 februarie 2015 pronunţată în dosarul nr.3903/89/2013 şi, în consecinţă, stabileşte că:

Dispoziţiile art.1 din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că gazele de şist se includ în categoria „resurselor de petrol” ce fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.521 alin.(3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29 iunie 2015.