Minuta deciziei nr. 24 din 08 octombrie 2015

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Şedinţa din data de 8 octombrie 2015

Minuta deciziei nr. 24                                                                       Dosar nr. 2915/1/2015

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori și de familie prin încheierea din data de 24 iunie 2015, pronunţată în dosarul nr.156/315/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la „conținutul constitutiv al infracțiunii prevăzute de art. 336 alin. 1 Cod penal”.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 8 octombrie 2015.