Minuta deciziei nr. 25 din 08 octombrie 2015

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Şedinţa din data de 8 octombrie 2015

Minuta deciziei nr. 25                                                                         Dosar nr. 3009/1/2015

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava – Secţia penală şi pentru cauze cu minori prin încheierea din 8 iulie 2015, pronunţată în dosarul nr.2747/40/2014.

Stabileşte că subiect activ al infracţiunii prevăzute de art.16 din Legea nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, poate fi orice persoană fizică sau juridică.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art.477 alin.3 Cod procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 8 octombrie 2015.