Minuta deciziei nr. 31 din 19 octombrie 2015

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei  nr.31                                                Dosar nr.  2408/1/2015

Şedinţa din 19 octombrie 2015

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Neamţ – Secţia I civilă, în dosarul nr. 447/188/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveşte calitatea curatorului numit pentru pârâtul citat prin publicitate de a declara calea de atac a apelului împotriva sentinţei primei instanţe, în reprezentarea intereselor acestuia.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 19 octombrie 2015.