Minuta deciziei nr. 26 din 29 octombrie 2015

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 26                                                                   Dosar nr.3050/1/2015

Şedinţa publică din data de 29 octombrie 2015

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

1. Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti– Secţia a II a penală, în dosarul nr. 45539/299/2013  prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept : „poate fi reţinută infracţiunea de cămătărie prevăzută în cuprinsul dispoziţiilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 216/2011 sau art. 351 din Codul penal în situaţia în care acţiunile de remitere efectivă a sumelor de bani au avut loc înainte de intrarea în vigoare a normei de incriminare, iar activitatea de percepere a dobânzilor a avut loc după intrarea în vigoare a Legii nr. 216/2011”.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 29 octombrie 2015.