Minuta deciziei nr. 36 din 23 noiembrie 2015

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr.36                            Dosar nr.1749/1/2015

Şedinţa de la 23 noiembrie 2015

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, prin Încheierea din data de 29 aprilie 2015 pronunţată în dosarul nr. 3178/62/2014, şi stabileşte că:

Pentru acordarea compensaţiilor prevăzute de art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, şi de art. 4 lit. s) pct. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.74/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după data de 1 ianuarie 2010, trebuie să existe decizia favorabilă a Comisiei Europene privind ajutorul de stat şi să fie adoptate normele metodologice ulterioare, în condiţiile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.521 alin.(3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 noiembrie 2015.