Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul dacă motivul de revizuire este admisibil în baza unor decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene ulterioare hotărârii a cărei revizuire se cere și în lipsa invocării dispozițiilor de drept unional în litigiul de bază sau este admisibil doar în baza deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene existente la data pronunțării hotărârii a cărei revizuire se cere și în condițiile invocării respectivelor dispoziții în litigiul de bază; referitor la termenul în care se poate formula cererea de revizuire în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, în ipoteza admisibilității cererii de revizuire

Minuta deciziei nr. nr. 45 din 12 decembrie 2016 Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016

Comunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii în şedinţa din 21 noiembrie 2016

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice   C O M U N I C A T  În şedinţa din 21 noiembrie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în… Read moreComunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii în şedinţa din 21 noiembrie 2016

Decizia nr.21 din 21 noiembrie 2016 referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (6) şi art. 48 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 330/2009, art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 1/2010, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 şi art. 8 din anexa nr. 5 a Legii nr. 63/2011 în sensul că au dreptul la sume compensatorii persoanele care au dobândit titlul de doctor după intrarea în vigoare a Legii nr. 330/2009

Minuta deciziei nr.21 din 21 noiembrie 2016 Decizia nr.21 din 21 noiembrie 2016

Minuta deciziei nr. 42 din 21 noiembrie 2016

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 42                                                       Dosar nr. 2353/1/2016 Şedinţa din 21 noiembrie 2016 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Admite sesizarea formulată de Tribunalul Galaţi – Secţia… Read moreMinuta deciziei nr. 42 din 21 noiembrie 2016

Decizia nr. 42 din 21 noiembrie 2016 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 teza I din Legea nr. 165/2013, prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 pct. 6 din acelaşi act normativ, art. 27 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

Minuta deciziei nr. 42 din 21 noiembrie 2016 Decizia nr. 42 din 21 noiembrie 2016