Decizia nr. 2 din 26 ianuarie 2016 prin care se stabileşte că, în ipoteza infracţiunilor concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea sancţiunii conform art. 129 alin. (1) din Codul penal

Minuta deciziei nr. 2 din 26 ianuarie 2016 Decizia nr. 2 din 26 ianuarie 2016

Minuta deciziei nr. 1 din 18 ianuarie 2016

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei  nr. 1                                                        Dosar nr. 3899/1/2015 Şedinţa din 18 ianuarie 2016 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Braşov, în… Read moreMinuta deciziei nr. 1 din 18 ianuarie 2016

Decizia nr. 1 din 18 ianuarie 2016 cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 2 din OG nr. 137/2000, în sensul dacă poate fi interpretată ca fiind o discriminare diferenţa de tratament din partea unui angajator, manifestată cu ocazia punerii în executare a unor hotărâri judecătoreşti, ce constituie titluri executorii de care beneficiază mai mulţi angajaţi, în sensul că pentru unii angajaţi, beneficiari ai titlurilor executorii menţionate, acestea au fost puse în executare voluntar, iar pentru alţii, aflaţi în aceeaşi situaţie, s-a refuzat executarea, deşi toate hotărârile judecătoreşti, ce constituie titluri executorii, vizează aceleaşi drepturi salariale, respectiv sporuri acordate pe baza aceloraşi temeiuri de drept, în toate cazurile necuantificate

Minuta deciziei nr. 1 din 18 ianuarie 2016 Decizia nr. 1 din 18 ianuarie 2016

Decizia nr. 1 din 13 ianuarie 2016 prin care se stabileşte că întreprinderea individuală, formă de activitate economică organizată de întreprinzătorul persoană fizică în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, nu are calitatea de persoană juridică şi, prin urmare, nu poate răspunde penal în condiţiile prevăzute de art. 135 din Codul penal

Minuta deciziei nr. 1 din 13 ianuarie 2016 Decizia nr. 1 din 13 ianuarie 2016