Minuta deciziei nr. 3 din 29 februarie 2016

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 4                                              Dosar nr. 4216/1/2015 Şedinţa de la 29 februarie 2016 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel… Read moreMinuta deciziei nr. 3 din 29 februarie 2016

Minuta deciziei nr. 3 din 29 februarie 2016

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 3                                              Dosar nr. 4149/1/2015 Şedinţa de la 29 februarie 2016 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Admite sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de… Read moreMinuta deciziei nr. 3 din 29 februarie 2016

Decizia nr. 3 din 29 februarie 2016 cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, introduse prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, şi în ipoteza executării obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 138/2014

Minuta deciziei nr. 3 din 29 februarie 2016 Decizia nr. 3 din 29 februarie 2016

Comunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii în şedinţa din 15 februarie 2016

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice   C O M U N I C A T În şedinţa din 15 februarie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul… Read moreComunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii în şedinţa din 15 februarie 2016

Decizia nr. 2 din 15 februarie 2016 privind dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 19/2012, sub aspectul determinării momentului de la care salariile personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea nr. 284/2010

Minuta deciziei nr. 2 din 15 februarie 2016 Decizia nr. 2 din 15 februarie 2016