Decizia nr. 4 din10 februarie 2016 privind problema de drept „dacă medicul de medicina muncii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui astfel de cabinet individual poate avea calitatea de subiect activ al infracţiunii de luare de mită prin raportare la calitatea de funcţionar potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (2) din Codul penal de la 1969 sau ale noţiunii de funcţionar public în sensul art. 175 alin. (2) din noul Cod penal”

Minuta deciziei nr. 4 din10 februarie 2016 Decizia nr. 4 din10 februarie 2016

Minuta deciziei nr. 3 din10 februarie 2016

R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ Minuta deciziei nr.3                                                                   Dosar nr.4292/1/2015 Şedinţa publică din data de 10 februarie 2016 ÎN NUMELE LEGII… Read moreMinuta deciziei nr. 3 din10 februarie 2016