Minuta deciziei nr. 3 din10 februarie 2016

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr.3                                                                   Dosar nr.4292/1/2015

Şedinţa publică din data de 10 februarie 2016

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secţia a-II-a Penală în dosarul nr.4796/2/2015, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă în aplicarea dispoziţiilor art.427 alin.(1) din Codul de procedură penală raportat la art.426 lit.a) din Codul de procedură penală, persoana fizică ori juridică ce nu a avut calitatea de parte în cursul procesului penal are calitatea procesuală să formuleze contestaţie în anulare întrucât nu a fost citată la judecata în apel, în condiţiile în care drepturile ori interesele sale au fost afectate printr-o măsură dispusă de instanţa de apel prin hotărâre definitivă”.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 10 februarie 2016.