Minuta deciziei nr. 5 din10 februarie 2016

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 5                                                      Dosar nr. 4513/1/2015/HP/P

Şedinţa publică din 10 februarie 2016

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori în dosarul nr. 3778/63/2014*, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea  chestiunii de drept ”dacă în cazul infracţiunii de proxenetism săvârşită în modalitatea determinării prostituţiei, lipseşte tipicitatea ca trăsătură esenţială a infracţiunii, în cazul în care întreţinerea de acte sexuale în scopul obţinerii de foloase a avut loc în mod repetat, dar cu aceeaşi persoană.”

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 10 februarie 2016.