Minuta deciziei nr. 8 din 30 martie 2016

R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ Minuta deciziei nr.8                                                                                    Dosar nr. 558/1/2016    Şedinţa din data de 30 martie 2016 ÎN NUMELE… Read moreMinuta deciziei nr. 8 din 30 martie 2016

Decizia nr. 5 din 28 martie 2016 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 23 din O.U.G. nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, în sensul că alocaţia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice finanţate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate reprezintă un drept, iar nu o vocaţie

Minuta deciziei nr. 5 din 28 martie 2016 Decizia nr. 5 din 28 martie 2016

Minuta deciziei nr. 7 din 02 martie 2016

R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ Şedinţa din data de 2 martie 2016 Minuta deciziei nr.7                                                                         Dosar nr.190/1/2016 ÎN NUMELE LEGII D… Read moreMinuta deciziei nr. 7 din 02 martie 2016

Decizia nr. 7din 02 martie 2016 prin care se stabileşte, că în aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, în cazul pluralităţii de infracţiuni constând în săvârşirea unor infracţiuni anterior datei de 1 februarie 2014, respectiv a unor infracţiuni comise după intrarea în vigoare a noului Cod penal, pentru infracţiunile săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014 se va aplica legea penală mai favorabilă – identificată ca fiind legea veche sau legea nouă –, iar pentru infracţiunile săvârşite sub imperiul legii penale noi, precum şi pentru tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni se va aplica legea nouă, conform art. 3 din Codul penal şi art. 10 din Legea nr. 187/2012

Minuta deciziei nr. 7 din 02 martie 2016 Decizia nr. 7 din 02 martie 2016