Minuta deciziei nr. 6 din 02 martie 2016

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

   Minuta deciziei nr. 6                                                                        Dosar nr. 179/1/2016

Şedinţa din data de 02 martie 2016

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibile, sesizările formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a –II- a Penală, în dosarele nr.4787/2/2015 şi nr.4791/2/2015 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept, dacă:

„1. În aplicarea dispoziţiilor art.427 alin.(1) raportat la art.426 lit.b) şi d) din Codul de procedură penală, persoana fizică sau persoana juridică care nu a avut calitatea de parte în procesul penal poate să formuleze contestaţie în anulare, dacă drepturile ori interesele sale legitime au fost afectate printr-o măsură dispusă de instanţa de apel prin hotărâre definitivă.

2. În aplicarea art.112 alin.(1l) lit.e) din Codul penal, măsura de siguranţă a confiscării speciale poate fi dispusă în raport cu următoarele situaţii:

  1. faţă de terţe persoane fizice sau persoane juridice care nu sunt părţi în procesul penal, cu consecinţa aplicării măsurilor asigurătorii prev. de art.249 din Codul de procedură penală;
  2. faţă de persoana responsabilă civilmente în raport de care s-a respins acţiunea civilă exercitată în procesul penal;
  3. asupra sumelor de bani sau a bunurilor în sens material;
  4. asupra prejudiciului cauzat persoanei vătămate, dacă aceasta s-a constituit parte civilă şi nu a decedat ori, după caz, nu a fost dizolvată şi lichidată;

3. În aplicarea art.112 alin.(1) lit.e) din Codul penal, măsura de siguranţă a confiscării speciale poate fi dispusă în condiţii de solidaritate ori trebuie individualizată.”

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 02 martie 2016.