Minuta deciziei nr. 10 din 4 aprilie 2016

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 10                                                       Dosar nr. 602/1/2016

Şedinţa de la 4 aprilie 2016

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a IlI-a contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 796/117/2015*, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicare 2, forma în vigoare la data de 15 iulie 2014.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 4 aprilie 2016.