Minuta deciziei nr. 10 din 12 aprilie 2016

R O M Â N I A

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

Minuta deciziei nr.10                                                                      Dosar nr. 815/1/2016

Şedinţa din data de 12 aprilie  2016

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Ialomiţa în dosarul nr. 4987/312/2014* prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept­ : „dacă în respectarea principiului legalităţii pedepsei, este admisibilă o contestaţie la executare, întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin.1 lit. d) din Codul de procedură penală, având ca obiect menținerea cu prioritate a anulării suspendării condiţionate a executării pedepsei, dispuse conform art. 85 din Cod penal din 1969 şi înlăturarea revocării suspendării condiţionate a executării aceleiaşi pedepse, măsuri aplicate prin hotărâri definitive intrate în autoritate de lucru judecat”.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi,12 aprilie 2016 .