Minuta deciziei nr. 5 din 16 mai 2016

R O M Â N I A

         ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Minuta deciziei nr. 5                                    Dosar nr.6/2016

Şedinţa din data de 16 mai 2016

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Admite recursul în interesul legii promovat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 7 alin.1 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, stabileşte că:

În cazul inculpaţilor minori sancţionaţi prin aplicarea unor măsuri educative conform noului Cod penal, instanţa de judecată nu poate dispune prelevarea probelor biologice pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul National de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

Obligatorie, potrivit art.474 alin.4 din Codul de procedură penală.

Pronunţată, în şedinţă publică, azi 16 mai 2016.