Minuta deciziei nr. 20 din 13 iunie 2016

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 20                                                          Dosar nr. 1499/1/2016

Şedinţa din 13 iunie 2016

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Tribunalul Galaţi – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 18248/233/2013 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că :

În sintagma „fără încheierea unui contract individual de muncă” prevăzută de dispoziţiile art. 260 alin. (1) lit.e) Codul Muncii, republicat, se include şi situaţia contractului individual de muncă suspendat.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13 iunie 2016.