Minuta deciziei nr. 21 din 22 iunie 2015

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei  nr.21                                   Dosar nr. 199/1/2015

Şedinţa din 22 iunie 2015

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia I Civilă în dosarul nr. 9994/118/2013 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile.

În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil de la 1864 şi art. 1523 alin. 2 lit. d din Codul civil raportat la art. 166 alin. 1 şi 4 din Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (art. 161 alin. 1 şi 4 din Codul Muncii în forma anterioară republicării) şi art. 1088 Cod civil de la 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2000, aprobată prin Legea nr. 356/2002, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 din O.G. nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1535 din Codul civil, dobânzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu întârziere a obligaţiilor de plată pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani de la data introducerii acţiunii.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22 iunie 2015.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi,23 iunie 2015

 Constatând că, din examinarea conţinutului ce se regăseşte în adresa către Curtea de Apel Constanţa – Secţia I civilă şi pe site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, acesta nu corespunde minutei adoptate şi semnate de complet, dispune rectificarea adresei şi menţiunii de pe site-ul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în sensul că:

în loc de „de la data” corect este „anterior datei”.

Astfel minuta deciziei nr.21 din 22 iunie 2015 pronunţată în dosarul nr.199/1/2015 este:

 Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia I Civilă în dosarul nr. 9994/118/2013 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile.

În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil de la 1864 şi art. 1523 alin. 2 lit. d din Codul civil raportat la art. 166 alin. 1 şi 4 din Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (art. 161 alin. 1 şi 4 din Codul Muncii în forma anterioară republicării) şi art. 1088 Cod civil de la 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2000, aprobată prin Legea nr. 356/2002, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 din O.G. nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 1535 din Codul civil, dobânzile penalizatoare datorate de stat pentru executarea cu întârziere a obligaţiilor de plată pot fi solicitate pentru termenul de 3 ani anterior datei introducerii acţiunii.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 22 iunie 2015.”