Minuta deciziei nr. 17 din 27 septembrie 2016

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr.17                                                      Dosar nr.2050/1/2016

Şedinţa publică din data de 27 septembrie 2016

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi – Secţia Penală şi Pentru Cauze cu Minori în dosarul nr.805/121/2016/A1.1/a1 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept: „în aplicarea art.8 din Legea nr. 255/2013 şi art. 29 alin.5 din Legea nr. 47/1992, care este calea de atac (recurs, apel, contestaţie), împotriva încheierii de şedinţă prin care instanţa de fond respinge, ca inadmisibile, cererile de sesizare a Curţii Constituţionale, cu soluţionarea unor excepţii de neconstituţionalitate.”

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 septembrie 2016.