Minuta deciziei nr. 19 din 27 septembrie 2016

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

 Minuta deciziei nr.19                                                       Dosar nr.2246/1/2016

Şedinţa din data de 27 septembrie 2016

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, prin încheierea din 27 mai 2016 pronunţată în dosarul nr.111186/299/2015, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept: „dacă contestaţia formulată în temeiul art. 341 alin. 9 din Codul de procedură penală are caracter devolutiv integral şi dacă în urma judecării contestaţiei formulată în temeiul art. 341 alin. 9 din Codul de procedură penală poate fi pronunţată şi soluţia prevăzută de art.341 alin.7 pct.2 lit.a din Codul de procedură penală”.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 27 septembrie 2016.