Minuta deciziei nr. 23 din 25 octombrie 2016

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

Minuta deciziei nr. 23                                                         Dosar nr.  2608/1/2016

Şedinţa din data de 25 octombrie 2016

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Judecătoria Panciu în dosarul nr.10640/196/2015, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „dacă în aplicarea dispoziţiilor art.264 din Codul de procedură penală cu referire la art.269 alin.4 din Codul de procedură penală este obligatoriu ca factorul poştal să efectueze comunicarea actelor de procedură în termen de 24 de ore de la momentul în care primeşte actele spre comunicare”.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 25 octombrie 2016.