Decizia nr. 38 din 7 noiembrie 2016 cu privire la stabilirea faptului dacă, în aplicarea art. 845 alin. (9) C. proc. civ. [actual 846 alin. (9)], instanţele judecătoreşti învestite cu verificarea legalităţii unor vânzări prin licitaţie publică sunt obligate să verifice dacă preţul este fictiv sau derizoriu în raport de prevederile art. 1660, 1665 C. civ. şi dacă adjudecatarul a consimţit să cumpere ori să obţină proprietatea bunului în mod speculativ, fără o reală contraprestaţie