Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul dacă motivul de revizuire este admisibil în baza unor decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene ulterioare hotărârii a cărei revizuire se cere și în lipsa invocării dispozițiilor de drept unional în litigiul de bază sau este admisibil doar în baza deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene existente la data pronunțării hotărârii a cărei revizuire se cere și în condițiile invocării respectivelor dispoziții în litigiul de bază; referitor la termenul în care se poate formula cererea de revizuire în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, în ipoteza admisibilității cererii de revizuire

Minuta deciziei nr. nr. 45 din 12 decembrie 2016 Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016