Comunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii în şedinţa din 30 ianuarie 2017

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice C O M U N I C A T             În şedinţa din 30 ianuarie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul… Read moreComunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii în şedinţa din 30 ianuarie 2017

Decizie nr. 7 din 30 ianuarie 2017 – cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. VII din O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 raportat la art. 640 şi art. 666 din Codul de procedură civilă, în sensul că învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin se face în cadrul procedurii de încuviinţare a executării silite, iar nu ca o etapă prealabilă distinctă

Decizie nr. 7 din 30 ianuarie 2017