Decizia nr. 6 din 28 februarie 2017 prin care se stabileşte că fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial pentru o persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale intră sub incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr. 603/2015, publicată în M. Of. nr. 845 din 13 noiembrie 2015, fiind dezincriminată, indiferent de data îndeplinirii actului ori a participării la luarea deciziei şi indiferent de data raporturilor comerciale

Minuta deciziei nr. 6 din 28 februarie 2017 Decizia nr. 6 din 28 februarie 2017

Minuta deciziei nr. 3 din 28 februarie 2017

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 3                                                     Dosar nr. 3936/1/2016 Şedinţa din data de 28 februarie 2017 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel… Read moreMinuta deciziei nr. 3 din 28 februarie 2017