Decizia nr. 10 din 20 februarie 2017 referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, raportat la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. II art. 1 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2010, art. 1 şi art. 5 din O.U.G. nr. 84/2012, art. 1 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 103/2013, art. 1 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 83/2014 şi art. 1 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015, în ceea ce priveşte modul de stabilire a locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor şi a condiţiilor de acordare a acestora, începând cu data de 1 ianuarie 2011, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate”