Decizia nr. 12 din 27 februarie 2017 – cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 98 lit. f) teza a II-a din Legea nr. 188/1999, forma în vigoare la 28 decembrie 2012 – ce vizează încetarea de drept a raportului de serviciu – în caz de condamnare prin hotărâre judecătorească pentru o altă faptă decât cele prevăzute de art. 54 lit. h) din aceeaşi lege la o sancţiune privativă de libertate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81-82 din Legea nr. 15/1968, respectiv cu executarea în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Codul penal din 1969