Decizia nr. 15 din 6 martie 2017 cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 56 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării pedepsei