Minuta deciziei nr. 3 din 06 martie 2017

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Minuta deciziei nr. 3                                                                 Dosar nr. 23/2016

Şedinţa de la 6 martie 2017

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj.

În interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 324 alin. (1) pct. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă de la 1865 stabileşte că momentul de la care începe să curgă termenul de revizuire de o lună îl constituie data la care partea a luat cunoştinţă, în orice mod, de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală.

Această dată nu poate depăşi intervalul de 3 ani de la data producerii împrejurărilor sus-menţionate.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 6 martie 2017.