Minuta deciziei nr. 4 din 20 martie 2017

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

Şedinţa din 20 martie 2017

 Minuta deciziei nr.4                                                      Dosar nr.25/2016

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 378 alin. (1) lit. c) Cod penal, stabileşte că :

Infracţiunea de abandon de familie săvârşită prin neplata, cu rea-credinţă, timp de trei luni, a pensiei de întreţinere, instituită printr-o singură hotărâre judecătorească în favoarea mai multor persoane, constituie o infracţiune unică continuă.

Obligatorie, potrivit art.474 alin.(4) din Codul de procedură penală.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 martie 2017.