Decizia nr. 27 din 24 aprilie 2017 – (Monitorul Oficial nr. 510 din 3 iulie 2017) – referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 267 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pct. 134 alin. (1) – (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 50/1991, art. 15 și art. 44 din Legea nr. 85/2003, în sensul dacă pot fi percepute mai multe taxe, pentru aceeași activitate, de către autorități diferite ; cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 267 alin. (4) din Codul fiscal și pct. 134 alin. (1) – (4) din Normele metodologice de aplicare a acestui cod, în sensul determinării suprafeței de teren pentru care se calculează taxa de eliberare a autorizației de foraje și excavări