Decizia nr. 29 din 24 aprilie 2017 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. d) precum și a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare