Comunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii în şedinţa din 29 mai 2017

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice  C O M U N I C A T   În ședința din 29 mai 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul… Read moreComunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii în şedinţa din 29 mai 2017

Minuta deciziei nr. 43 din 29 mai 2017

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr. 43                                                                    Dosar nr. 2432/1/2016 Şedinţa din 29 mai 2017 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de Marian Ştefan privind… Read moreMinuta deciziei nr. 43 din 29 mai 2017

Decizia nr. 42 din 29 mai 2017 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în sensul de a se stabili dacă în cazul unei acțiuni prin care se solicită constatarea valabilității unei promisiuni bilaterale de schimb privind bunuri imobile și pronunțarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic, este obligatoriu ca proprietarii bunurilor să prezinte certificat de atestare fiscală şi să aibă achitate toate obligaţiile de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în a cărei rază se află înregistrat bunul ce se înstrăinează, indiferent dacă bunurile au valoare egală sau valori diferite; referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 159 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în sensul de a se stabili dacă executarea unei promisiuni bilaterale de schimb, prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de înstrăinare apt pentru intabularea în cartea funciară, reprezintă o procedură de executare silită

Minuta deciziei nr. 42 din 29 mai 2017 Decizia nr. 42 din 29 mai 2017

Minuta deciziei nr. 41 din 29 mai 2017

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr.41                                                  Dosar nr. 4154/1/2016 Şedinţa din 29 mai 2017 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Botoșani – Secția… Read moreMinuta deciziei nr. 41 din 29 mai 2017