Comunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii în şedinţa din 15 mai 2017

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice  C O M U N I C A T În ședința din 15 mai 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în… Read moreComunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii în şedinţa din 15 mai 2017

Decizia nr. 8 din 15 mai 2017

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII Decizie nr. 8/2017 din 15/05/2017                                                                               Dosar nr. 28/2016 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 698 din 29/08/2017 Gabriela Elena Bogasiu –… Read moreDecizia nr. 8 din 15 mai 2017

Decizia nr. 8 din 15 mai 2017 cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 59 și ale art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, relativ la tipul hotărârii judecătorești, modul de executare și căile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în cauze având ca obiect validarea sau invalidarea alegerii primarilor

Minuta deciziei nr. 8 din 15 mai 2017 Decizia nr. 8 din 15 mai 2017

Decizia nr. 35 din 15 mai 2017 referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 11 alin. (3), alin. (5) și alin. (6) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 3 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă perioada în care un polițist a urmat cursurile unei instituții de învățământ pentru formarea polițiștilor se ia sau nu în calcul la stabilirea gradațiilor

Minuta deciziei nr. 35 din 15 mai 2017 Decizia nr. 35 din 15 mai 2017