Decizia nr. 30 din 15 mai 2017 cu privire la interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Anexa VII a Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, raportate la prevederile art. 2 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice și a drepturilor de diurnă, cazare și hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român şi la dispoziţiile art. 6, art. 13 şi art. 15 alin. (2) din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 310/2009 privind hrănirea efectivelor Ministerului Administrației și Internelor pe timp de pace, cu referire la norma de hrană acordată personalului care participă la misiuni de menținere a păcii în afara teritoriului statului român