Minuta deciziei nr. 30 din 15 mai 2017

ROMÂNIA

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Minuta deciziei nr. 30                                                Dosar nr. 4151/1/2016

Şedinţa din 15 mai 2017

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 531/121/2015, şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Anexa VII a Legii nr. 284/2010, raportate la prevederile art. 2 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2004 şi la dispoziţiile art. 6, art. 13 şi art. 15 alin. (2) din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 310/2009, personalul care participă la misiuni de menţinere a păcii în afara teritoriului statului român, căruia i-au fost acoperite cheltuielile cu hrana, nu beneficiază de contravaloarea financiară neimpozabilă a normei de hrană.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 15 mai 2017.