Decizia nr. 41 din 29 mai 2017 cu privire la inadmisibilitatea sesizării având ca obiect dezlegarea chestiunii de drept privind caracterul prescriptibil sau nu – prin raportare la prevederile art. 1 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă – al acțiunii în restituirea prestațiilor efectuate în baza unui act juridic (clauze din contract) constatat ca fiind nul absolut şi stabilirea momentului de când începe să curgă termenul de prescripție

Minuta deciziei nr. 41 din 29 mai 2017 Decizia nr. 41 din 29 mai 2017

Decizia nr. 40 din 29 mai 2017 cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii în sensul că sumele reprezentând pensie, indemnizație socială pentru pensionari şi indemnizație pentru însoţitor, încasate în baza unor hotărâri judecătoreşti desființate în căile de atac, nu se recuperează

Minuta deciziei nr. 40 din 29 mai 2017 Decizia nr. 40 din 29 mai 2017

Decizia nr. 39 din 29 mai 2017 privind dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, raportat la dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată prin Legea nr. 283/2011, art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, aprobată prin Legea nr. 36/2014 şi art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013, aprobată prin Legea nr. 168/2014

Minuta deciziei nr. 39 din 29 mai 2017 Decizia nr. 39 din 29 mai 2017