Decizia nr. 45 din 12 iunie 2017 cu privire la interpretarea prevederilor art. 9 alin. (3) şi (4) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că în situaţia pierderii de către consilierul local sau județean a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naţionale pe a cărui/cărei listă a fost ales, prefectului îi este recunoscută competența exclusivă de a constata, prin ordin, încetarea mandatului alesului local, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, la sesizarea partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naţionale pe a cărui /cărei listă a fost ales consilierul în cauză