Minuta deciziei nr. 20 din 14 iunie 2017

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

   Minuta deciziei nr. 20                                                   Dosar nr. 1211/1/2017

Şedinţa din data de 14 iunie 2017

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Timişoara – Secţia Penală, în dosarul penal nr. 913/30/2016 prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „Dacă sfera de incidenţă a obligaţiei de păstrare a contraprobelor prevăzută de art. 17 alin. (l) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, include şi procedeele probatorii ale constatării tehnico-ştiinţifice şi care este sancţiunea ce poate fi aplicată de către instanţa de apel în cazul nerespectării obligaţiei de a păstra contraprobe”.

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.

 Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14 iunie 2017.