Minuta deciziei nr. 12 din 19 iunie 2017

R O M Â N I A

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul competent să judece recursul în interesul legii

Minuta deciziei nr. 12                                                                   Dosar nr. 5/2017

Şedinţa de la 19 iunie 2017

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași, și, în consecință, stabilește că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010, coroborate cu dispozițiile art. 114 și art.116 din acelaşi act normativ, legalitatea deciziei de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale este condiționată de suspendarea sau sistarea (anterioară ori concomitentă) pensiei printr-o decizie emisă de casele teritoriale/sectoriale de pensii.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 iunie 2017.