Decizia nr. 55 din 3 iulie 2017 referitor la interpretarea dispozițiilor art. 28 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în sensul de a se stabili dacă scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în calea de atac operează doar dacă aceasta este formulată de reclamantul care a fost scutit în primă instanță de obligația timbrajului sau indiferent de partea care formulează calea de atac

Minuta deciziei nr. 55 din 3 iulie 2017 Decizia nr. 55 din 3 iulie 2017

Decizia nr. 54 din 3 iulie 2017 referitor la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5 ind. 1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul dacă aceste dispoziții legale sunt aplicabile și personalului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Minuta deciziei nr. 54 din 3 iulie 2017 Decizia nr. 54 din 3 iulie 2017

Comunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii în şedinţa din 3 iulie 2017

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Informare şi Relaţii Publice  C O M U N I C A T În ședința din 3 iulie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în… Read moreComunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii în şedinţa din 3 iulie 2017

Minuta deciziei nr. 53 din 3 iulie 2017

ROMÂNIA ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Minuta deciziei nr.  53                                                   Dosar nr. 534/1/2017 Ședința din 3 iulie 2017 ÎN NUMELE LEGII DECIDE: Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava… Read moreMinuta deciziei nr. 53 din 3 iulie 2017