Comunicat privind deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii în şedinţa din 3 iulie 2017

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

 C O M U N I C A T

În ședința din 3 iulie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluţionat un recurs în interesul legii, fiind pronunţată următoarea soluţie:

Decizia nr.13 în dosarul nr.1360/1/2017

Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Târgu-Mureş şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 469 alin.(3) din Codul de procedură penală, stabileşte că:

În urma admiterii cererii de redeschidere a procesului penal pentru persoanele condamnate judecate în lipsă, cauza se reia din faza judecăţii în primă instanţă.

Obligatorie, conform dispoziţiilor art.474 alin.(4) din Codul de procedură penală.

 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 3 iulie 2017.

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Purtător de cuvânt al

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Judecător Minodora Condoiu